Welkom bij ‘t Plukgeluk

Van bloembed tot plukveld

Wat in 2012 klein begon met enkele bloembedden tussen de groenten op het veld van boer Tom in Heverlee, groeide in enkele jaren uit tot een zelfstandig bloemenplukveld. Gedreven door een passie voor de natuurlijke schoonheid van bloemen, de vreugde van het plukken en de wens om die vreugde met anderen te delen, bouwde Helen dit eerste experiment uit tot een zelfplukveld met duurzaam geteelde snijbloemen. In 2016 kreeg dat bloemenveld zijn eigen naam: ‘t Plukgeluk. Ondertussen zet ook Chris zijn mankracht in voor de verdere groei van het bloemenveld en zijn de bloemen biologisch gecertificeerd.

Goede en slechte tijden

Het concept van ons bedrijfje is gebaseerd op de principes van CSA. CSA staat voor Community Shared Agriculture. Landbouw gedragen en gedeeld door een gemeenschap. Eigen aan deze manier van landbouw bedrijven is dat we de oogst van het veld met alle deelnemers (de community) delen. Iedereen geniet dus mee van de overvloed van het veld en is de oogst even wat minder dan delen we ook het kleinere plukgeluk. Zo wordt het risico en het genot dat gepaard gaat met telen in open lucht, blootgesteld aan alle weersomstandigheden, gespreid over vele schouders. Zo ook het financiële risico. Dankzij jullie bijdrage voor een heel seizoen, hebben wij een zeker inkomen en kunnen wij focussen op het veld en ons vakmanschap maximaal inzetten om binnen de grenzen die de natuur dicteert, de mooiste bloemen voor jullie te telen. We blijven ook elk jaar bijleren en dat komt de continuïteit in het bloemenaanbod enkel ten goede.

Een beleving

Deelnemen aan ‘t Plukgeluk wordt op die manier meer dan snel je boeket van ‘t veld halen. Je krijgt er een pak fijne beleving en onthaasting bij, wanneer je de tijd neemt om te kijken wat er bloeit en om te kiezen welke je de mooiste vindt. Je ontdekt hoe je een boeket maakt met de bloemen van het moment, met lange stelen, korte stelen, veel bloemen of een klein fijn boeketje en wat meer groen. Doordat je rekening houdt met het aanbod, de weersomstandigheden en de andere oogsters, geniet je met recht en rede van gedeeld plukgeluk.

Duurzaam

‘t Plukgeluk is dus meer dan bloemen plukken, het gaat ook om duurzaamheid, beleving, verbondenheid en vreugde. Samen met onze buren van De Boerencompagnie zetten we een duurzaam landbouwverhaal neer voor en met alle mensen met een hart voor duurzame en eerlijke landbouw. Je krijgt in ruil (h)eerlijke bloemen die een alternatief bieden voor de klassieke sierbloementeelt. Geen milieubelastend transport, geen gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen, goed voor de bijtjes en vooral: wie wordt er niet blij van een zelfgeplukt boeket op de keukentafel?

We zijn blij te kunnen melden dat de bloemen op ons veld in Heverlee sinds seizoen 2020 bio-gecertificeerd zijn. Certisys doet de biocontrole (BE-bio-01).
In 2022 nemen we een bijkomend perceel uit de gangbare landbouw in gebruik. We brachten het meteen in omschakeling naar bio en passen vanaf dag 1 het lastenboek voor de biologische landbouw toe. Vanaf 2024 zijn de bloemen van dit perceel ook officieel bio-gecertificeerd.

Sociaal

Om de prijs van een oogstaandeel te bepalen, werken we met een sociale prijsvork waarbij we onderlinge solidariteit betrachten tussen alle deelnemers. Brede schouders krijgen zo de mogelijkheid om mee bij te dragen voor zij die het wat minder breed hebben zodat niemand uit de boot hoeft te vallen. Die vork heeft een onder- en bovengrens en een richtbedrag dat de gemiddelde prijs is per aandeel die jouw bloemenboeren nodig hebben om het bedrijf op een leefbare manier te kunnen runnen. Het systeem van de prijsvork past in de geest van door de gemeenschap gedragen en gedeelde landbouw (Community Shared Agriculture of CSA).

Welke prijs is nu voor jou de ‘juiste’ prijs? Het antwoord op die vraag vergt een kleine introspectie over je eigen financiële draagkracht. Aan de hand daarvan bepaal je zelf je bijdragen. Minimum en maximum van de prijsvork zijn richtwaarden voor het bedrag dat jij betaalt (alles tussen deze beide sommen is mogelijk). Ligt jouw inkomen en draagkracht hoger dan gemiddeld, kies dan een bedrag hoger dan het gemiddelde. Wanneer je ‘t (even) minder breed hebt, kan je met een gerust hart wat minder dan het gemiddelde betalen. De bedoeling is dat alle oogstaandelen samen het gemiddelde bedrag per aandeel opbrengen, wat samen een inkomen betekent voor ons om verder te kunnen bloemenboeren. Op deze manier bouwen we een solidaire gemeenschap rond de bloemen en hoeft niemand uit de boot te vallen! De gemeenschap rond ons bedrijf vangt zo samen een sociale ongelijkheid op die onze twee paar schouders alleen niet kunnen dragen.

Voor steunende leden of sympathisanten is er een extra steuntarief.

Voor steunende leden of sympathisanten is er een extra steuntarief. We voegen voor de minst kapitaalkrachtigen ook een sociaal tarief toe dat we per situatie bespreken.

Eerlijke verdeling van middelen dus …it’s as simple as that!

Alle bedragen vind je onder ‘Hoe werkt het? – Oogstaandeel’.

Het bloemenmeisje

In deze reportage vertelt Helen over de vreugde van het zelf boeketten maken en over de impact van lokaal geteelde bloemen op onszelf, onze leefomgeving en het milieu. Met dank aan vzw Leuven2030.