Waarom kreeg elke stap in de prijsvork een symbolische naam?

Met een oogstaandeel kan je van april tot de eerste nachtvorst wekelijks een boeket komen plukken. Ieder betaalt naar eigen vermogen. We gaven elke prijsvork een naam die voor ons symbool staat waarom je voor dat aandeel zou kiezen. Het aantal boeketten dat je ermee mag plukken, blijft voor de verschillende aandelen hetzelfde. We hebben 5 trappen in de prijsvork + het Zonnnebloem-zomeraandeel en het gedeelde Hazelaar-aandeel.

Lupine – oogstaandeel – trap 5

Lupine neemt stikstof op uit de lucht en maakt die beschikbaar in de bodem. Van die stikstof maken andere soorten dankbaar gebruik om te kunnen groeien.

Korenbloem – oogstaandeel – trap 4

De korenbloem is de hemelsblauwe parel van het veld en een fantastische nectarplant voor bijen en andere insecten. Zo draagt ze bij aan een gezond ecosysteem. 

Met een Lupine of Korenbloem aandeel draag jij bij zodat iemand die financieel minder draagkrachtig is, toch ook mee bloemen kan plukken.

Dahlia – oogstaandeel – trap 3 basisprijs

De Dahlia is de meest overvloedige bloem op ons bloemenveld. Ze blijft maar bloemen geven, van zomer tot de eerste nachtvorst. Zonder de dahlia’s zou het veld er heel anders uitzien. 

Dit is de gemiddelde prijs over alle aandelen die we moeten halen om op een gezonde en duurzame manier ons bedrijf te beheren. Heb je een gemiddeld inkomen, dan is dit jouw prijsvork.

Cosmos – oogstaandeel – trap 2

Cosmos is een schoonheid van het veld. Ze lijkt fragiel, maar eens veilig in de vaas licht ze je huis dagenlang op. We zouden haar niet willen missen op ons plukveld.
Heb je een (gezamenlijk) inkomen dat onder het gemiddelde ligt, dan ben je welkom om met dit oogstaandeel je wekelijks boeket te komen plukken.

Reukerwtjes-oogstaandeel – trap 1

De Reukerwt is een heerlijk geurende bloem die een steuntje kan gebruiken om te groeien.
Dit tarief is voorbehouden voor wie het niet breed heeft en (alleen) leeft van een minimumloon of uitkering.

Hazelaar – oogstaandeel (deel met 2 een oogstaandeel)

De Hazelaar heeft eenslachtige bloemen. Er zijn zowel mannelijke als vrouwelijke bloempjes op één boom. Samen zorgen ze voor het voorbestaan van de soort. Eén kompaan schrijft zich in en betaalt zet de ander mee in de deelnemerslijst als bijkomend gezinslid (tweede deelnemer) zodat die ook de bloemeninfo krijgt. We beschouwen jullie als één bloemengezin 🙂

Zonnebloem – oogstaandeel (zomeraandeel) Met een zonnebloem-oogstaandeel kan je boeketten plukken van 1 juli tot eind september. De zonnebloem is de koningin van de zomer. Op een sombere dag zorgt zij voor zon in huis.